fredag 21. august 2009

Capoeira historie

Her er en kort skildring av capoeiraens historie. Dette er ment som et redskap for undervisning i Capoeira Akademiet.

Opphav
Capoeiraens opphav er omdiskutert. Men at capoeiraens røtter er afrikanske er det ingen tvil om, og også at capoeira har videreutviklet seg i Brasil. Capoeiraens historie vil mange si startet ved koloniseringen av Brasil på 1500-tallet. En portugisisk oppdagelsesreisende seilte i land i Brasil og deklarerte landet som en koloni av Portugal. Portugal hadde også kolonier i Afrika. Slik begynte en slavehandel, der afrikanere ble fraktet over til Brasil på skip og båter.

Slaveriet
Afrianernes nye tilværelse var grusom, i det nye landet. Etter sterke følelser, med ønske om rettferdighet og en lengsel etter å være et fritt menneske, oppsto capoeira som en dans eller kultur som kamuflerte slavenes intensjoner. Om capoeira oppsto på slavemarkene ulike steder, om capoeira oppsto et sted der flyktede slaver samlet seg eller om capoeira allerede eksisterte i afrika før er omdiskutert.

Stedet eller stedene der slavene flyktet til var små bysamfunn som ble dannet i jungelen. Disse ble kalt quillombos. Her ble det dannet et samfunn av mennesker som holdt sammen i tykt og tynt og kjempet for et felles mål; nemlig rettferdighet og frihet. Det handlet mye om å forsvare seg selv og deres område. Statlige makter prøvde jevnlig å eliminere bysamfunnene. Det var en kamp for frihet, og en krig som ble ført. Menneskene i quilomboene hadde et hemmelig våpen, nemlig kapasiteten til sin egen kropp, gjennom sine uforutsigbare bevegelser i lufta, på bakken og til og med opp ned. Om ikke "krigen" førte direkte til frihet, så var dette iallefall en kamp der menneskene kjempet for sine rettigheter og sendte budskap til resten av folket om at det finnes håp, og muligheter for å kjempe for rettferdighet.

Frihet
I 1888 ble det slutt på slaveriet. Da skrev prinsessen på den tiden; Prinsesse Isabel en lov som forbød alt slaveri i Brasil. Menneskene som nå ble fri, hadde tidligere blitt gitt mat og hadde et sted å bo som slaver. Nå var slavene i en situasjon der de enten kunne reise ut i den store verden og forsøke å skaffe seg en jobb eller fortsette som de hadde gjort tidligere, nemlig som slaver. De nå frie slavene hadde ikke store valget. Om de reiste ut i den store verden, var det få som ville gi de noen jobb. Loven ble riktignok skrevet, men det var få som virkelig klarte å se på eksslavene som et likeverdig menneske. Derfor endte det med at eksslavene som virkelig valgte å bli frie, ble presset til en situasjon der de ble nødt til å rane og plyndre for å kunne overleve. Slik skaffet de seg mat på bordet. Deres redskap i plyndringen, var slavenes måte å bevege seg på og ble kalt for capoeiragem eller capoeira.

Capoeira forbudt
Bare to år etter frigjøringen gjennom den gyldne lov, som den ble kalt, ble capoeira forbudt å drive med. Capoeira ble forbundet med kriminalitet og plyndring og ble derfor forbudt i en lang stund. Capoeira ble allikvel fortsatt praktisert i skjul.

Akademiet til Bimba
På 1930 tallet klarte en mann å sette treningen av capoeira mellom vegger og under tak, og opprette sitt eget akademi. Han klarte å overbevise myndighetene om at capoeira hadde sin verdi og han gjorde noen endringer som tilpasset capoeiraen som en kampsport. Han kalte skolen sin for Luta Regional Bahiana og lyktes i å registrere denne som den aller første capoeiraskolen. Denne mannen som var kjent som Manoel dos Reis Machado kjennes idag som Mestre Bimba.

Capoeira lovlig
Med aksept for akademiet til Bimba, og da akademiet ble offisielt åpnet i 1937, fulgte også
andre utøvere med åpning av sine skoler. Og capoeiraen begynte å vokse gjennom ulike akademi med ulike stiler og syn på hvordan capoeira skulle utføres. Idag er fortsatt spriket stort. Mange skoler har fulgt Mester Bimba sine ideer, men har allikvel tatt sine egne retninger. Mens andre utøvere fortsatte å utøve capoeira mer som et spill av kulturell verdi med forsvar og angrep gjennom capoeirabevegleser. En annen person sees på som front figur for denne type spill. Navnet hans var Vincente Joaquim Ferreiro Pastinha, også kjent som Mestre Pastinha.

Aksept av capoeira
Capoeira slet lenge og sliter muligens også fortsatt litt med å bli akseptert i samfunnet, spesielt i Brasil. På grunn av dets historie fra kriminalitet og lureri, er capoeira ofte blitt forbundet med noe negativt. Og noe som ikke gir utøveren noen fremtid. Capoeira var lenge en aktivitet for kun menn, men med øket likestilling og en gradvis øket aksept for aktiviteten har flere og flere kvinner også begynt å praktisere. Ellers i verden er utøvelsen ganske delt mellom kjønnene.

Dagens capoeira
Idag er capoeira annerledes. Capoeira er idag et bredt begrep som skildrer utøvelser av samme aktivitet. Det finnes ulike skoler med ulike syn på hvordan utøvelsen skal være. Hver skole har sitt eget navn og ofte sin egen stil. Men allikevel karakteriseres utøvelsen utifra om skolens ideer ligger i nærheten av Mester Bimba sine ideer og hans akademi (capoeira regional) eller Mester Pastinha sine ideer og hans akademi (capoeira angola). Utifra dette finnes mange nyanser og også noen skoler som har videreutviklet ideene til både Pastinha og Bimba, og praktiserer begge deler. Slik capoeira referes ofte til som bare capoeira, eller capoeira comtemporanea. Det finnes også skoler som ikke har tilknytning til verken Bimba eller Pastinha, men til andre mestere fra deres tid.

Capoeira har nå spredt seg over hele verden, gjennom ulike stiler og verdisyn, men det finnes foreløpig ingen organisasjon som representerer all capoeira. Ofte drives capoeiraorganisasjoner/skoler som foretak, men drives også som klubbvirksomhet.

Kilder:

Capoeira historie (Soulcapoeira)
http://soulcapoeira.org/history/general-history/general-capoeira-history/

Om Mestre Bimba (Filhos de Bimba)
http://www.bimba.co.uk/bimba.htm

Om Mestre Pastinha
http://en.wikipedia.org/wiki/Vicente_Ferreira_Pastinha

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar